top of page

Działalność Rady Rodziców w 2022/2023

Wielce Szanowni Rodzice                                                            
 

Uprzejmie prosimy o wsparcie w postaci wpłaty na działania Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 w kwocie 250 zł (+125 PLN na drugie dziecko) do końca października, co pozwoli zaplanować wszystkie wydatki.

Powyższą kwotę proszę wpłacać na konto:
 

Rada Rodziców przy II LO, ul.Pestalozziego7/9,  80-445 Gdańsk Bank SANTANDER nr konta 47 1090 1098 0000 0001 3150 4248,
 

  Najlepszym przykładem naszych działań jest:

  • nowoczesna sala, w której dzieci czekają na zajęcia lub przebywają w trakcie tzw. okienka, ufundowana w poprzednich latach.

  • sprzęt do pracowni biologiczno-chemiczno-fizyczno-geograficznych.

  • zestawy interaktywne w klasach (doposażenie sal)

  • współfinansujemy również wyjazdy, konkursy i nagrody

  • wspólnie ze szkołą prowadzimy  projekt obozów naukowych oraz zajęć olimpijskich,

  • Finansujemy zajęcia sportowe, debaty, Odyseję Umysłu.

  • Organizujemy imprezy typu mikołajki, walentynki, dzień kobiet, konkursy typu mam talent.

  • Wspieramy walkę z COVID

  • nagrody dla uczniów na zakończenie roku

 

Głównym wydatkiem, jest organizacja zajęć dodatkowych odbywających się w szkole
  Są to zajęcia wyrównawcze dla wszystkich klas oraz zajęcia przygotowujące klasy trzecie do doskonałego zdania matury. Zajęcia te odnoszą doskonały skutek. Uczniowie w 100% zdają maturę, a liceum plasuje się bardzo wysoko w rankingu nie tylko województwa pomorskiego, ale i na terenie Polski.


  Zasady finansowania zajęć dodatkowych dla klas. 
Klasa musi zebrać wpłaty na poziomie
60 % - 2 godziny dodatkowe (tygodniowo)
70 % - 4 godziny dodatkowe (tygodniowo)  
80 % - 6 godzin dodatkowych (tygodniowo)  
90 % - 8 godzin dodatkowych (tygodniowo). 


  Klasy pierwsze „awansem” mają od początku roku możliwość wykorzystania 2 godzin. Do końca października konieczne jest zebranie minimum 60 % wszystkich wpłat, aby dalej utrzymać te zajęcia – za wrzesień i październik płaci się  tak naprawdę z pieniędzy z zeszłego roku. Jeśli do 1 listopada nie ma wymaganego poziomu wpłat, zajęcia są zawieszane. Odwiesza się je po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wpłat.
  Aby uruchomić więcej godzin konieczne jest zebranie kolejnego poziomu wpłat (zgodnie z podanymi wyżej progami).

 

 Jeśli ktoś z Państwa może zostać darczyńcą z racji swojej profesji np. druk plakatów, ulotek, finansowaniem jako sponsor konkursów takich jak np. Odyseja umysłów, liga matematyczna, zawody sportowe itp. będziemy bardzo szczęśliwi.


  Jak widać powyżej działania Rady Rodziców są bardzo intensywne, prowadzone oczywiście społecznie, non profit.

 

  Uprzejmie jeszcze raz prosimy o Wasze wpłaty, które są wyrazem naszej solidarności i odpowiedzialności za rozwój społeczności, jaką jest szkoła, do której uczęszczają nasze dzieci. 

 

Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2019/2020 dostępne jest poniżej.

Ubezpieczenie 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków z Towarzystwem Ubezpieczeniowym InterRisk w wariancie za 57/81/123 złotych ( szczegółowo opisane warianty w załączniku ). Ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie w terminie od 01.09.2022 do 31.08.2023 r. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez 24h na dobę, przez cały rok, w szkole i poza szkołą.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w tym roku szkolnym płatność za ubezpieczenie będzie dokonywana przelewem.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest opłacenie składki w szkole lub na jeden z podanych rachunków ( nr rachunków w załączniku ) i wpisanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka, daty jego urodzenia, telefonu rodzica, placówki, do której uczęszcza dziecko ( np. Jakub Kowalski, 12.10.2011, tel. 790100200, llLO Gdańsk).

Ostateczny termin opłacenia składki upływa 20 października.

Informacja o ubezpieczeniu pod nr tel. 692345606"

Decyzją Prezydium projekt Serca Sercom realizujemy poza budżetem – ze względu na założenia, czas i niewielki koszt, a bardzo szczytny cel.

KONTAKT

Kontakt do Prezydium Rady Rodziców 2020/2021:

Rada Rodziców 2020/2021

Projekty Budżetu Uczniowskiego rok szkolny 2019/2020

Ubezpieczenie 2022/2023

Ważne dokumenty
bottom of page