Działalność Rady Rodziców w 2021/2022

Wielce Szanowni Rodzice                                                            
 

Uprzejmie prosimy o wsparcie w postaci wpłaty na działania Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 w kwocie 250 zł (+125 PLN na drugie dziecko) do końca października, co pozwoli zaplanować wszystkie wydatki.

Powyższą kwotę proszę wpłacać na konto:
 

Rada Rodziców przy II LO, ul.Pestalozziego7/9,  80-445 Gdańsk Bank SANTANDER nr konta 47 1090 1098 0000 0001 3150 4248,
 

  Najlepszym przykładem naszych działań jest:

  • nowoczesna sala, w której dzieci czekają na zajęcia lub przebywają w trakcie tzw. okienka, ufundowana w poprzednich latach.

  • sprzęt do pracowni biologiczno-chemiczno-fizyczno-geograficznych.

  • zestawy interaktywne w klasach (doposażenie sal)

  • współfinansujemy również wyjazdy, konkursy i nagrody

  • wspólnie ze szkołą prowadzimy  projekt obozów naukowych oraz zajęć olimpijskich,

  • Finansujemy zajęcia sportowe, debaty, Odyseję Umysłu.

  • Organizujemy imprezy typu mikołajki, walentynki, dzień kobiet, konkursy typu mam talent.

  • Wspieramy walkę z COVID

  • nagrody dla uczniów na zakończenie roku

 

Głównym wydatkiem, jest organizacja zajęć dodatkowych odbywających się w szkole
  Są to zajęcia wyrównawcze dla wszystkich klas oraz zajęcia przygotowujące klasy trzecie do doskonałego zdania matury. Zajęcia te odnoszą doskonały skutek. Uczniowie w 100% zdają maturę, a liceum plasuje się bardzo wysoko w rankingu nie tylko województwa pomorskiego, ale i na terenie Polski.


  Zasady finansowania zajęć dodatkowych dla klas. 
Klasa musi zebrać wpłaty na poziomie
60 % - 2 godziny dodatkowe (tygodniowo)
70 % - 4 godziny dodatkowe (tygodniowo)  
80 % - 6 godzin dodatkowych (tygodniowo)  
90 % - 8 godzin dodatkowych (tygodniowo). 


  Klasy pierwsze „awansem” mają od początku roku możliwość wykorzystania 2 godzin. Do końca października konieczne jest zebranie minimum 60 % wszystkich wpłat, aby dalej utrzymać te zajęcia – za wrzesień i październik płaci się  tak naprawdę z pieniędzy z zeszłego roku. Jeśli do 1 listopada nie ma wymaganego poziomu wpłat, zajęcia są zawieszane. Odwiesza się je po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wpłat.
  Aby uruchomić więcej godzin konieczne jest zebranie kolejnego poziomu wpłat (zgodnie z podanymi wyżej progami).

 

 Jeśli ktoś z Państwa może zostać darczyńcą z racji swojej profesji np. druk plakatów, ulotek, finansowaniem jako sponsor konkursów takich jak np. Odyseja umysłów, liga matematyczna, zawody sportowe itp. będziemy bardzo szczęśliwi.


  Jak widać powyżej działania Rady Rodziców są bardzo intensywne, prowadzone oczywiście społecznie, non profit.

 

  Uprzejmie jeszcze raz prosimy o Wasze wpłaty, które są wyrazem naszej solidarności i odpowiedzialności za rozwój społeczności, jaką jest szkoła, do której uczęszczają nasze dzieci. 

 

Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2019/2020 dostępne jest poniżej.

Ubezpieczenie 2021/2022


Szanowni Państwo,

  Aby ułatwić Państwu ubezpieczenie swoich dzieci poniżej umieszczono materiały informacyjne dotyczące oferty INTERRISK dedykowanej naszym uczniom.

 
Ofertę przygotował dla nas broker ubezpieczeniowy współpracujący z Radą Rodziców od kilku lat. Mają Państwo do dyspozycji cztery warianty ubezpieczenia

1 wariant - „ekonomiczny”      składka  55 zł na sumę 25.000 zł
2 wariant - „komfort”                składka  75 zł na sumę 35.000 zł
3 wariant -  „optimum”             składka  110 zł na sumę 50.000 zł
4 wariant -  „super”                   składka  150 zł na sumę 80.000 zł.

  Ubezpieczenie zawiera szeroki zakres ochrony zdefiniowany w  „ WARIANCIE EKONOMICZNYM” i opcjach dodatkowych, np. OPERACJE do 5.000 zł, POBYT W SZPITALU do 100 zł dziennie, świadczenie za BRAK USZCZERBKU po odniesionym urazie.

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO UBEZPIECZENIA:
  Aby zapisać ucznia do ubezpieczenia, pobrać OWU oraz opłacić składkę on-line postępuj zgodnie z instrukcją :
1. wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline i wpisz numer oferty:  58pd3    lub zeskanuj umieszczony na ulotce kod QR, który przekieruje Cię na stronę oferty,
2. wybierz wariant ubezpieczenia, pobierz OWU, podaj dane swoje oraz ubezpieczanej osoby /możesz dodać dane pozostałych dzieci /,
3. opłać składkę on-line,
4. na podany przez siebie adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy wraz z numerem polisy,
  Do ubezpieczenia można zapisać wszystkie dzieci z rodziny - rodzeństwo z innych szkół, żłobków i przedszkoli oraz studentów.

Poniżej można pobrać ulotkę z zakresem ubezpieczenia i dostępnymi wariantami oraz
- OWU
- tabelę uszczerbków
- druk zgłoszenia roszczenia

  Opłacając składkę do 30.09.21 - zapewniamy dziecku  kompleksową ochronę ubezpieczeniową już od 01.09.21r.
Opłacając składkę w późniejszym terminie  ochronę ubezpieczeniową dziecko nabywa od dnia podpisania umowy.


  Więcej informacji i pomoc przy zgłaszaniu roszczeń można uzyskać bezpośrednio u brokera:  Kancelaria Brokerska Paweł Damecki, tel. 58 300 02 18, kom. 795 578 778, e-mail  kancelaria@damecki.pl

Decyzją Prezydium projekt Serca Sercom realizujemy poza budżetem – ze względu na założenia, czas i niewielki koszt, a bardzo szczytny cel.

KONTAKT

Kontakt do Prezydium Rady Rodziców 2020/2021:

Rada Rodziców 2020/2021

Projekty Budżetu Uczniowskiego rok szkolny 2019/2020

Ubezpieczenie 2021/2022

Ważne dokumenty