top of page

Działalność Rady Rodziców w 2023/2024

Ubezpieczenie 2023/2024

Wielce Szanowni Rodzice                                                            
 

Uprzejmie prosimy o wsparcie w postaci wpłaty na działania Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 w kwocie 250 zł (+125 PLN na drugie dziecko) do końca października, co pozwoli zaplanować wszystkie wydatki.

Powyższą kwotę proszę wpłacać na konto:
 

Rada Rodziców przy II LO, ul.Pestalozziego7/9,  80-445 Gdańsk Bank SANTANDER nr konta 47 1090 1098 0000 0001 3150 4248,
 

  Najlepszym przykładem naszych działań jest:

  • nowoczesna sala, w której dzieci czekają na zajęcia lub przebywają w trakcie tzw. okienka, ufundowana w poprzednich latach.

  • sprzęt do pracowni biologiczno-chemiczno-fizyczno-geograficznych.

  • zestawy interaktywne w klasach (doposażenie sal)

  • współfinansujemy również wyjazdy, konkursy i nagrody

  • wspólnie ze szkołą prowadzimy  projekt obozów naukowych oraz zajęć olimpijskich,

  • finansujemy zajęcia sportowe, debaty, Odyseję Umysłu.

  • organizujemy imprezy typu mikołajki, walentynki, dzień kobiet, konkursy typu mam talent.

  • symboliczne pamiątki na zakończenie liceum dla Maturzystów

  • nagrody dla uczniów na zakończenie roku

  • nowe łącze internetowe, aby umożliwić nauczycielom i uczniom dostęp do szybkiego internetu, co ułatwia nauczanie

 

Organizujemy zajęcia dodatkowe odbywających się w szkole
  Są to zajęcia wyrównawcze dla wszystkich klas oraz zajęcia przygotowujące klasy czwarte do doskonałego zdania matury. Zajęcia odbywają się na wniosek nauczycieli lub uczniów.


  Zasady finansowania zajęć dodatkowych dla klas. 
Klasa musi zebrać wpłaty na poziomie 60% aby móc wystąpić z wnioskiem do RR o godziny dodatkowe ( 2 godziny tygodniowo). Nauczyciel musi wyrazić zgodę na wprowadzenie zajęć dodatkowych z jego przedmiotu.

  Klasy pierwsze „awansem” mają od początku roku możliwość wykorzystania 2 godzin. Do końca października konieczne jest zebranie minimum 60 % wszystkich wpłat, aby dalej utrzymać te zajęcia – za wrzesień i październik płaci się  tak naprawdę z pieniędzy z zeszłego roku. Jeśli do 1 listopada nie ma wymaganego poziomu wpłat, zajęcia są zawieszane. Odwiesza się je po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wpłat.
  Aby uruchomić więcej godzin konieczne jest zebranie kolejnego poziomu wpłat.

80% - 3godziny tygodniowo.

 

 Jeśli ktoś z Państwa może zostać darczyńcą z racji swojej profesji np. druk plakatów, ulotek, finansowaniem jako sponsor konkursów takich jak np. Odyseja umysłów, liga matematyczna, zawody sportowe itp. będziemy bardzo szczęśliwi.


  Jak widać powyżej działania Rady Rodziców są bardzo intensywne, prowadzone oczywiście społecznie, non profit.

 

  Uprzejmie jeszcze raz prosimy o Wasze wpłaty, które są wyrazem naszej solidarności i odpowiedzialności za rozwój społeczności, jaką jest szkoła, do której uczęszczają nasze dzieci. 

 

W roku szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków z Towarzystwem Ubezpieczeniowym InterRisk w wariancie za 57/81/123 złotych ( szczegółowo opisane warianty w załączniku ). Ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie w terminie od 01.09.2023 do 31.08.2024 r. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez 24h na dobę, przez cały rok, w szkole i poza szkołą.

 Płatność za ubezpieczenie będzie dokonywana przelewem.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest opłacenie składki w szkole lub na jeden z podanych rachunków ( nr rachunków w załączniku ) i wpisanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka, daty jego urodzenia, telefonu rodzica, placówki, do której uczęszcza dziecko ( np. Jakub Kowalski, 12.10.2011, tel. 790100200, llLO Gdańsk).

Ostateczny termin opłacenia składki upływa 20 października.

Informacja o ubezpieczeniu pod nr tel. 692345606"

Decyzją Prezydium projekt Serca Sercom realizujemy poza budżetem – ze względu na założenia, czas i niewielki koszt, a bardzo szczytny cel.

Rada Rodziców 2023/2024

Projekty Budżetu Uczniowskiego rok szkolny 2019/2020

Ubezpieczenie 2023/2024

Ważne dokumenty

KONTAKT

Kontakt do Prezydium Rady Rodziców 2023/2024:

bottom of page